Loading...

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego eleganckiedlugopisy.pl

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Dev-Soft Ariel Rumiński z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-234, ul. Potulicka 20D/65, NIP: 8531445064, REGON: 321475789.
 2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania sklepu. Bezpieczeństwo danych osobowych ma u nas wysoki priorytet dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.
 3. Dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej. Podczas komunikacji przeglądarki internetowej z serwerem na którym znajduje się sklep internetowy posługujemy się certyfikatem SSL (Secure Sockets Layer).
 4. W Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować Zamówienie,
  • adres zamieszkania – jest nam potrzebny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa Produktu,
  • numer telefonu – w przypadku braku towaru bądź innych nieoczekiwanych zdarzeń związanych z Państwa zamówieniem dzwonimy aby poinformować o zaistniałej sytuacji,
  • adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w trakcie przetwarzania Zamówienia, ponadto, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową w postaci newslettera.
 5. Dane osobowe zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy w następujących celach:
  • zawarcie i wykonanie umów,
  • dostarczanie newslettera,
  • obsługa klienta i pomoc dla klientów,
  • dostarczenie zamówionych towarów do klienta przez firmy kurierskie.
 6. Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.
 7. Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych oraz wtyczek mediów społecznościowych, dla których istnieje oddzielna Polityka prywatności Cookies.
 8. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
Długopis Parker IM Premium Seledynowy CT - 1931643 - 4